Entreprenad
Vi på Bälinge Ventilation utför alla typer
av entreprenader inom ventilation.
 Montage/installation
Bälinge Ventilation genomför alla typer av montage
och ventilationsinstallationer.
 Bostadsventilation
Kostnaden för uppvärmning och ventilation står som bekant
för en betydande del av en fastighets driftkostnader.
 Service/underhåll
Bälinge Ventilation erbjuder service och underhåll av alla
typer av ventilationssystem och ventilationsaggregat.
 Flödesmätning/injustering
Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning
för en effektiv energianvändning.
 OVK-besiktning
OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och denna ska
göras regelbundet i de allra flesta byggnader.
Senaste nytt