På uppdrag av Tommy Byggare ska Bälinge Ventilation byta ut befintligt ventilationssystem på Eggvena skola i Herrljunga kommun. Vi pratar om ett komplett ventilationssystem kallat balanserad ventilation, ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt från- (F) och tillufts- (T) system med värmeåtervinning (X), som ger brukaren full kontroll över mängden friskluft som tillförs anläggningen – ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system.

Ett arbete som enligt gällande forskning kommer att ge piggare elever!

Arbetet ska utföras under 2018.