Under senvintern och våren har vi på Bälinge Ventilation jobbat med två restaurangprojekt i Alingsås innerstad. På Restaurang Amvrosia har vi installerat ett helt nytt ventilationssystem i samband med en större renovering av restaurangen. Slutbesiktning gjordes alldeles nyligen och tanken är att restaurangen snart ska ha nyöppning.

På Nygatan ska en indisk restaurang slå upp dörrarna i en befintlig cafélokal och här svarar vi för ny ventilation i samband med omdaningen. Arbetet pågår under maj månad och planerad öppning för restaurangen är satt till 1 juni.