Tack till alla som tagit ansvar och varit engagerade!

Det skriver fastighetsbolaget Klövern i sin hållbarhetsrapport gällande ett energiprojekt som Bälinge Ventilation varit delaktiga i under några år. Kortfattat handlar projektet om att kraftigt minska energiförbrukningen i en av Klövern ägd fastighet i Göteborg där man har RUAG Space som hyresgäst. RUAG Space är en av Europas ledande tillverkare och utvecklare av utrustning till rymdindustrin. Företagets tillverkningsprocess är extremt energikrävande då tillverkningen sker i så kallade renrum, där luften och klimatet alltid måste hålla en exakt kvalitet. Energiförbrukningen stack ut markant i Klöverns bestånd med sitt behov om 8 GWh energi per år. I dialog med RUAG Space genomfördes en energiutredning 2016 som indikerade att med gemensamma åtgärder skulle RUAG Space och Klövern kunna spara så mycket som 80 procent värme och 46 procent el. 2017 initierades energiprojektet med investeringar på uppemot 15 mkr. Värmeförbrukningen hade i slutet av 2019 sänkts med 57 procent och elförbrukningen med 33 procent, vilket medför en total minskning av energiförbrukningen med 3,1 GWh. Energiprojektet beräknas i sin helhet bli klart under 2020 och det slutliga resultatet i energibesparingar kan utvärderas efter 2021.

– Det här projektet kännetecknas av mod. För att våga bygga om i en sådan här känslig anläggning, krävs förtroende och bra kommunikation mellan alla parter, säger Kristian Karlsson, Teknisk chef på Klövern.

En vinnande faktor är att RUAG Space tillsatt en egen projektledare som tillsammans med leverantörerna driver projektet på plats. En av dessa leverantörer var just Bälinge Ventilation.

– Det här har fungerat klockrent. Alla har tagit sitt ansvar och varit väldigt engagerade”, avslutar Michael Ellerot, Facility Coordinator and Security Support, projektledare RUAG Space.