På uppdrag av Peab Bostad ska vi på Bälinge Ventilation svara för ventilationsentreprenaden för Brf Bergkullen i Stadsskogen. Projektet är beläget på Stadsskogens högsta höjd och det består av tre huskroppar om 17 lägenheter vardera. Lär mer på www.peabbostad.se.