Bälinge Ventilation har av Tommy Byggare fått i uppdrag att svara för ventilationsentreprenaden för Brf Tornseglaren i Stadsskogen som är ett projekt i regi av Axeby Bostad. Brf Tornseglaren består av 28 unika bostadsrättslägenheter i två klassiska hus med en industriell flirt — mitt i Stadsskogen uppe på höjden, med villakänsla och stora, privata trädgårdsbalkonger. Läs mer på www.axeby.se