Bostadsventilation – Kostnaden för uppvärmning och ventilation står som bekant för en betydande del av en fastighets driftkostnader. Genom att investera i ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) kan man reducera sina löpande kostnader avsevärt.

Bostadsventilation

Kostnaden för uppvärmning och bostadsventilation står som bekant för en betydande del av en fastighets driftkostnader. Genom att investera i ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) kan man reducera sina löpande kostnader avsevärt.

Förutom den uppenbara fastighetsekonomiska vinsten gynnas även vår gemensamma miljö vid installation av ett FTX-system. Det är med andra ord en framtidssäker investering, eftersom fastigheten blir bättre anpassad för framtida regler för utsläpp från byggnader.

En annan stor vinst är de boendes hälsa. Som fastighetsägare är man ju ansvarig för att inomhusluften är hälsosam för de boende. Förutom den mänskliga aspekten så finns det dessutom flera direkt affärsmässiga skäl till att hyresgästerna ska må bra. Missnöjda hyresgäster vill ha kompensation och uppmärksamhet och det kostar oftast både tid och pengar.

För mer information slå oss gärna en signal så berättar vi mer.

 Entreprenad
 Montage/installation
 Bostadsventilation
 Service/underhåll
 Flödesmätning/injustering
 OVK-besiktning