Entreprenad – Vi på Bälinge Ventilation utför alla typer av entreprenader inom ventilation. I nära samarbete med våra kunder och övriga inblandade aktörer tar vi fram en skräddarsydd lösning i enlighet med varje kunds specifika krav, behov och önskemål sett till energioptimering och kostnadseffektivitet.

Entreprenad

Vi på Bälinge Ventilation utför alla typer av entreprenader inom ventilation. I nära samarbete med våra kunder och övriga inblandade aktörer tar vi fram en skräddarsydd lösning i enlighet med varje kunds specifika krav, behov och önskemål sett till energioptimering och kostnadseffektivitet.

Genom att tidigt bli involverade i byggprocessen kan vi med vårt kunnande och vår erfarenhet bidra med rådgivning och fungera som ett bollplank i valet av systemlösningar. Vårt mål är att i samarbete med kunden alltid skapa en bra inomhusmiljö med hänsyn till bygg- och driftskostnader, miljö- och energimål. Redan vid installationen kan du påverka livslängden och behovet av underhåll av din anläggning.

Vi står också till förfogande såsom underleverantörer av alla former av ventilationslösningar i större byggprojekt.

Vi erbjuder bland annat:
Kalkyler och kostnadsförslag
Projektering och beräkningar
Olika totallösningar (el, bygg, vvs, styr- och reglerutrustning)
Utförande
Injustering och igångkörning

 Entreprenad
 Montage/installation
 Bostadsventilation
 Service/underhåll
 Flödesmätning/injustering
 OVK-besiktning