Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för en effektiv energianvändning. I samband med installation eller ombyggnad av ett ventilationssystem ska alltid en injustering göras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna (OVK)

Flödesmätning/injustering

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för en effektiv energianvändning. I samband med installation eller ombyggnad av ett ventilationssystem ska alltid en injustering göras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna (OVK). En rätt utförd injustering minskar risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt/mögel- och eventuella radonproblem.

Om vissa rum inte har tillräckligt med luft finns en uppenbar risk för att det totala luftflödet måste höjas, detta för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går då åt mer energi för att värma luften och mer energi för att driva fläktarna. Ett för högt tilluftsflöde kan dessutom ge upphov till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka fukt- och mögelproblem.

 Entreprenad
 Montage/installation
 Bostadsventilation
 Service/underhåll
 Flödesmätning/injustering
 OVK-besiktning