God yttre och inre miljö. Vi på Bälinge Ventilation verkar för en god yttre och inre miljö och vårt agerande ska bidra till en hållbar utveckling. Det vill säga en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

God yttre och inre miljö.

Vi på Bälinge Ventilation verkar för en god yttre och inre miljö och vårt agerande ska bidra till en hållbar utveckling. Det vill säga en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Naturligtvis följer vi tillämpad lagstiftning, gällande föreskrifter och andra krav inom området och arbetar dessutom med ständiga förbättringar med avseende på miljön – inte minst genom en aktiv påverkan på externa intressenter i allmänhet och leverantörer i synnerhet. Detta för att vi, våra kunder och våra leverantörer skall kunna arbeta förebyggande och därmed minimera en negativ miljöpåverkan.