Montage/installation – Bälinge Ventilation genomför alla typer av montage och ventilationsinstallationer. Våra projekt sträcker sig alltifrån mindre ventilationsmontage till totalentreprenader med helhetsåtaganden. Vi har lång erfarenhet av stora och komplexa ventilationsentreprenader.

Montage/installation

Bälinge Ventilation genomför alla typer av montage och ventilationsinstallationer. Våra projekt sträcker sig alltifrån mindre ventilationsmontage till totalentreprenader med helhetsåtaganden. Vi har lång erfarenhet av stora och komplexa ventilationsentreprenader.

Ventilationsinstallationer utgör en stor del av vårt arbete och är grunden till alla andra delar som vi arbetar med. Vi tar hand om helhetsperspektivet och installerar och monterar alltifrån nya ventilationsaggregat till kanalsystem. Våra medarbetare har lång erfarenhet av optimering av energi och luftbehandling vad gäller om- och nybyggnationer, och vi hjälper våra kunder i enlighet med projektens specifika behov.

Installation och samordning kring arbetet är viktiga beståndsdelar i ett väl fungerande ventilationssystem – och vi tar oss an uppgiften med största seriositet.

 Entreprenad
 Montage/installation
 Bostadsventilation
 Service/underhåll
 Flödesmätning/injustering
 OVK-besiktning