Bälinge Ventilation erbjuder service och underhåll av alla typer av ventilationssystem och ventilationsaggregat – detta oavsett om du är privatperson med egen fastighet eller om du är ägare till en större fastighet alternativt en industri eller verkar inom kommunal/offentlig verksamhet.

Service/underhåll

Bälinge Ventilation erbjuder service och underhåll av alla typer av ventilationssystem och ventilationsaggregat – detta oavsett om du är privatperson med egen fastighet eller om du är ägare till en större fastighet alternativt en industri eller verkar inom kommunal/offentlig verksamhet. Vi har personal och kompetens för att utföra jobb på de allra äldsta systemen fram till dagens anläggningar med den mest avancerade teknik som erbjuds på marknaden.

Bälinge Ventilation är samarbetspartner med Swegon, Kantherm och Acetec (FTX och Avfuktare).  Vi jobbar även med de flesta på marknaden förekommande fabrikat såsom FläktWoods, Östberg, Systemair, Flexit med flera.

Liksom andra mekaniska produkter med rörliga delar kräver även en ventilationsanläggning regelbunden service och underhåll. Man kan jämföra det med underhållet av en bil som servas på regelbunden basis. En bil som inte servas går till slut sönder, vilket även gäller för en ventilationsanläggning – med stora kostnader som följd.

För att försäkra sig om en regelbunden service går det bra att teckna ett serviceavtal med oss på Bälinge Ventilation. Därefter kan du känna dig trygg med din anläggning och du vet att den levererar vad den ska leverera i form av en god inomhusmiljö

Nedan följer några exempel på vad vi kan erbjuda när det gäller service och underhåll:
Luftmätning och luftinjustering
Kanalrensning
Byte av takfläktar
Renovering och utbyte av ventilationsaggregat
Filterbyten
Uppgradering/anpassning av befintliga ventilationssystem
Optimering av ventilationssystem
Kontroll av inställningar
OVK-besiktningar med mera

 Entreprenad
 Montage/installation
 Bostadsventilation
 Service/underhåll
 Flödesmätning/injustering
 OVK-besiktning