För rätt inomhusklimat – Bälinge Ventilation vill göra våra inomhusmiljöer renare – frisk luft ger nämligen friskare människor. En mission som tilltalar oss. Just därför har vi fokuserat på denna uppgift i snart 30 år, varför vi utan att ta till överord kallar oss för just ventilationsexperter.

För rätt inomhusklimat.

Bälinge Ventilation vill göra våra inomhusmiljöer renare – frisk luft ger nämligen friskare människor. En mission som tilltalar oss. Just därför har vi fokuserat på denna uppgift i snart 30 år, varför vi utan att ta till överord kallar oss för just ventilationsexperter.

Vi utför alla typer av ventilationsarbeten såsom exempelvis montage/installation, service/underhåll, OVK-besiktningar, flödesmätningar och injustering samt hela entreprenader.

Tack vare ett nära samarbete med en rad olika yrkesgrupper kan vi erbjuda våra kunder nyckelfärdiga ventilationsanläggningar, och genom tillgång till en egen plåtverkstad kan vi prefabricera vissa av våra ventilationsmontage.

Vi säljer även utbytesfläktar, aggregat och reservdelar och är återförsäljare och auktoriserade installatörer för SwegonCASA – ventilationslösningar för hemmabruk. Givetvis är vi också våra kunder behjälpliga med ROT-avdrag.